top of page

Om linja

På denne linja får du muligheten til å dele Jesus og inspirere unge mennesker i Norge og i verden sammen med studenter og stab. Vi ønsker aktivere de inn i et liv med Jesus og vise de hva dette kan se ut som. Men også vise de hvordan leve i felleskap og hvor viktig det er å ha andre kristne rundt seg.

 

De er på en plass i livet fullt av valg, og hvor de forsøker å finne sin plass i verden, hvor påvirkningskraften er så stor. Vi ønsker å være rollemodeller og vise de hvordan leve Jesuslivet.  

Vår visjon er å bygge relasjoner med ungdommer rundt oss og vårt hjerte er å ha “impact” i livene deres ved å vise de deres sanne identitet i Jesus! Vi tror at det å nå ut til ungdommer er en viktig del av misjonsbefalingen; å gjøre disipler og dele de gode nyhetene med dem. 

Tre timer I uka er satt av til linjetid. Vi vil være involvert med ungdomsgrupper, og ca. Hver tredje uke gjennom undervisningsdelen vil vi reise til en annen plass å være involvert i ungdomsarbeid, internatskoler og/eller ungdomsarrangement. 

The-Send-3-1.jpeg

ACTIVATE

En Impact DTS-linje
bottom of page